ORGANISASI SEKOLAH
 
PENGETUA
Tn. Hj. Mahmor bin Osman
 
 
GPK 1
En.Saadon bin Baharom
GPK HEM
Ustaz Mohamad bin A Ghani
GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)
GKMP
(Bahasa)
Datin Halimah Abd.Majid 
 
 
GKMP
(Sains)
En.Ong Chhian Poh
 
 
GKMP
(Teknik & Vok)
Pn.Yazidah binti Yazid
 
 
 GKMP 
(Kemanusiaan)
En.Abd.Mutalib bin Osman
 
 
KAKITANGAN AKADEMIK
 
KAKITANGAN SOKONGAN