BENDERA SEKOLAH
 
 
 

 
Warna Kuning

Melambangkan kedaulatan raja-raja yang merupakan satu daripada prinsip Rukunegara yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar. Pelajar mempunyai peranan penting dalam mendukung disiplin dan peraturan sekolah agar menuju ke arah kecemerlangan.

Warna Ungu
Melambangkan kecekalan, ketulusan, keikhlasan, dan mempunyai semangat juang yang tinggi dalam mencapai cita-cita untuk berjaya dalam bidang pelajaran. Setiap pelajar mempunyai satu tujuan yang sama bagi mencapai apa yang dicita-cita dalam menuntut ilmu.

Bulat Putih
Melambangkan sekolah bersih dan para pelajar belajar dalam suasana yang harmoni.

Logo Sekolah
Mempunyai satu tujuan dan satu tekat untuk mencapai kejayaan dibawah naungan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak, Jasin, Melaka.