Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 4
 
 

 

BAHAGIAN
AKIDAH
 
 
TAJUK
" ALAM TANDA KEKUASAAN ALLAH - BUMI "